incilturk.Com

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 74. Dünya’nın son günleriyle ilgili (eskatolojik) ayrıntılı bilgiler var mı?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Daniel 9:24-27.....yetmiş hafta hükmolundu...yedi hafta, ve altmış iki hafta olacak...sonra...

Daniel 12:11-13*...mekruh şeyin dikildiği vakitten başlıyarak bin iki yüz doksan gün olacak.

Matta 24:3.........Söyle bize...senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak?

Matta 24:6-7.......savaş açacak, yer yer kıtlıklar, depremler olacak. Bütün bunlar...

Matta 24:21........o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki...böylesi olmamış...

Matta 24:34........bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak.

Matta 24:39........İnsanoğlu’nun gelişi de öyle olacak...ummadığınız bir saatte gelecektir.

1 Korintliler 15:51-58..hepimiz ölmeyeceğiz...bir anda bir göz kırpmasında değiştirileceğiz.

1 Selanikliler 4:13-18*.İsa...gökten inecek...biz...bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz.

2 Selanikliler 2:1-9.imandan dönüş başlamadıkça...o yasa tanımaz adam ortaya çıkmadıkça o gün gelmeyecektir...Tanrı’nın tapınağında oturup kendisini Tanrı ilan edecektir.

Esinleme 1:7-8.....İşte, bulutlarla geliyor! Her göz O’nu görecek.

Esinleme 3:11......bütün dünyanın üzerine gelecek olan deneme...

Esinleme 8:6.......Yedi melek, ellerindeki yedi borazanı çalmaya hazırlandı.

Esinleme 15:1......bir belirti gördüm...yedi belayı taşıyan yedi melekti.

Esinleme 16:1......Gidin, Tanrı’nın öfkesiyle dolu yedi tası yeryüzüne boşaltın!

KURANA GÖRE
En’âm 6:50*........Ben size, Allah’ın hazineleri yanımdadır, demiyorum. Gaybı da bilmem;

Ahkaf 46:9.........Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene...

 

75.Cennet'te, cinsel ilişkiler ve evlilik olacak mı?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Matta 22:23-33*....“Dirilişten sonra insanlar ne evlenir, ne de evlendirilir...”

Markos 12:18-25...İsa onlara...İnsanlar ölümden dirilince ne evlenir ne de evlendirilir.

Luka 20:27-36......ölülerin dirilişine...layık görülenler ne evlenir, ne evlendirilir.

1 Korintliler 15:35-52*.et ve kan Tanrı’nın egemenliğini miras alamaz...İşte, size bir sır açıklıyorum.

KURANA GÖRE
Bakara 2:25 & 259..yararlı işler yapanlara...Onlar için orada tertemiz eşler de vardır.

Al-i İmrân 3:15....Rableri katında...kalacakları cennetler, tertemiz eşler...vardır.

Nisa 4:57..........Orada kendilerine tertemiz eşler de vardır.

Ra’d 13:23.........And cennetlerine girerler...Babalarından, eşlerinden ve...

Yasin 36:55-56.....O gün cennet halkı...Kendileri ve eşleri, gölgelerde...yaslanmışlardır.

Saffat 37:48-49....Yanlarında...iri gözlü eşler vardır...yumurta gibi bembeyaz eşler.

Sad 38:52..........Yanlarında...bakışlarını...(kocalarına) diken...yaşıt dilberler vardır.

Zuhruf 43:70.......“Haydi...cennete girin. siz ve eşleriniz ağırlanıp sevindirileceksiniz!”

Duhan 44:54........Ayrıca onları, iri gözlü hurilerle de evlendirmişizdir.

Tur 52:20*.........Onları, iri gözlü hurilerle evlendirmişizdir.

Rahman 55:55-56....Onlarda..öyle dilberler..var ki..onları ne insan ne de cin kanatmamıştır.

Rahman 55:70.......Onlarda da iyi huylu, güzel kadınlar var.

Rahman 55:72 & 74..Çadırlara kapanmış huriler. Onları ne insan ne de cin kanatmamıştır.

Vakıa 56:22-23.....İri gözlü huriler, saklı inciler gibi.

Vakıa 56:35-38*....Biz (oradaki) kadınları da yeniden bir güzel inşa etmişiz, Onları bakireler yapmışızdır. Hep yaşıt sevgililer.

Nebe 78:33.........Göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar.

 

76.Herkes bir süre için cehennemde azap çekecek mi?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Mezmur 4:3.........Fakat bilin ki, RAB müttakiyi kendisi için ayırmıştır.

Mezmur 23:4........Ölüm gölgesi vadisinde gezsem...Şerden korkmam...sen benimle berabersin.

İşaya 43:1-3*......RAB...diyor: Korkma, çünkü seni fidye ile kurtardım...sen benimsin.

Matta 18:12-14.....göklerdeki Babanız da...hiçbirinin kaybolmasını istemez.

Yuhanna 3:16 & 36..O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın...hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.

Yuhanna 5:24.......beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz.

Romalılar 5:1&8-10...O’nun kanıyla aklandığımıza göre...kurtulacağımız çok daha kesindir.

Romalılar 6:23.....Tanrı’nın armağanı Rabbimiz Mesih İsa’da sonsuz yaşamdır.

Romalılar 8:1-2&9*.Mesih İsa’ya ait olanlara artık hiçbir mahkumiyet yoktur.

Efesliler 1:13-14..Ruh...Tanrı’ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir.

Efesliler 4:30.....Tanrı’nın...Ruhunu kederlendirmeyin. Kurtuluş...için...Ruh’la mühürlendiniz.

İbraniler 12:28....sarsılmaz bir egemenliğe kavuştuğumuza göre, minnettar olalım.

1 Yuhanna 5:11-15&20..Tanrı’nın tanıklığı da bize sonsuz yaşam vermesidir.

Yahuda 1:24-25.....Tanrı, sizi...kendi yüce huzuruna... lekesiz olarak çıkaracak güçtedir.

KURANA GÖRE
A’raf 7:179........Andolsun, cehennem için de birçok cin ve insan yarattık ki kalpleri var, fakat...onlar...da sapık...

Yusuf 12:103.......Ama sen, ne kadar istesen de, yine insanların çoğu inanacak değillerdir.

Meryem 19:71-72*...İçinizden oraya gitmeyecek hiç kimse yoktur.

Secde 32:13*.......“Mutlaka cehennemi, cinlerden ve insanlardan...tamamen dolduracağım!”
 

77.Bir insan cehenneme giderse, daha sonra oradan çıkma olasılığı var mı?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Daniel 12:2*.......yerin toprağında uyuyanlardan bir çoğu, bunlar ebedi hayat, ve şunlar utanca ve ebedi nefrete uyanacaklar.

Matta 18:8.........Eğer elin ya da ayağın seni günah sokarsa,onu kes at. Çolak ya da tek ayaklı olarak yaşama kavuşman, iki el iki ayak sahibi olarak sönmez ateşe atılmandan iyidir.

Matta 25:41........Ey lânetliler, çekilin önümden! İblis ile onun melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe yolanın!

Matta 25:46........Bunlar sonsuz azaba uğrayacak, doğrular ise sonsuz yaşama kavuşacaklar.

Luka 16:19-26*.....Ölüler diyarında ıstırap çeken zengin adam başını kaldırıp uzakta İbrahim’i ve onun yanında Lazar’ı görmüş...acı bana...Bu alevlerin içinde azap çekiyorum...sizinle bizim aramıza öyle büyük bir uçurum yerleştirilmiştir ki, ne buradan size geçmek isteyenler geçebilir, ne de oradan kimse bize geçebilir.

Esinleme 14:9-11...işkencenin dumanı sonsuzlara dek tüter...gece gündüz rahatları yoktur.

Esinleme 20:11-15..Adları yaşam kitabında yazılmamış olanların hepsi, ateş gölüne atıldı.

KURANA GÖRE
En'am 6:128*.......Allah’ın dile(yip affet)mesi hariç, orada ebedi kalacaksınız.

A’raf 7:40-49......deve, iğne deliğinden geçinceye kadar onlar cennete giremeyeceklerdir!

Hud 11:106-107.....Gökler ve yer durdukça orada sürekli kalacaklardır.

Meryem 19:68-72*...cehennemin çevresinde...İçinizden oraya gitmeyecek hiç kimse yoktur. Rabb’inin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra (günahtan) korunanları kurtarırız ve zalimleri öyle diz üstü çökmüş olarak bırakırız.

Sonraki Sayfa (Uygulama Hakkında)

   

© Copyright incilturk.Com

Daniel Wickware'nin "Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an-ı Kerim Hakkında 100 Soru" kitabından alınmıştır