incilturk.Com

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 85.Allah, öç almayı ve ceza vermeyi insanların eline bırakır mı?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Tesniye 32:35-36*..Öç ve ceza benimdir...RAB kendi kavmına hükmedecektir.

Romalılar 2:1-3....Başkasını yargılayan ey adam, kim olursan ol, özürlü değilsin. Başkasını yargıladığın konuda kendini mahkum ediyorsun. Çünkü...aynı şeyleri yapıyorsun.

Romalılar 12:9-20..Kötülükten tiksinin, iyiliğe bağlanın...Hiç kimseye kötülüğe karşı kötülük etmeyin...barış içinde yaşayın...Sevgili kardeşler, kendi öcünüzü kendiniz almayın; bunu Tanrı’nın gazabına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır: “Rab diyor ki, Öç benimdir, kötülüğün karşılığını ben vereceğim.”

İbraniler 10:30*...“Öç benimdir, karşılığını ben vereceğim”...Rab...yargılayacak...

Yakup 1:22.........insanın öfkesi, Tanrı’nın istediği doğruluğu sağlamaz.

Esinleme 6:9-10....Tanrı sözü ve sürdürdükleri tanıklık nedeniyle öldürülmüş olanların canlarını gördüm...Yeryüzünde yaşayanları yargılayıp onlardan kanımızın öcünü almak için daha ne kadar bekleyeceksin?”...kısa bir süre daha beklemeleri istendi.

Esinleme 19:1-2....Haleluya! diyorlardı...Tanrımız...kendi kullarının kanının öcünü aldı.

KURANA GÖRE
Bakara 2:178*......Ey inananlar, öldürmede kısas size farz kılındı.

Bakara 2:179.......Ey akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat vardır...korunursunuz.

Hac 22:60..........Kim kendisine yapılan cezanın dengiyle ceza verir...Allah ona yardım eder.

Şura 42:39-41*.....Kötülüğün cezası, yine onun gibi bir kötülüktür.

 

86. Allah düşmanlarımıza lânet etmemizi onaylar mı?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Tekvin 12:3*.......seni mubarek kılanları mubarek kılacağım; ve sana lânet edene lânet edeceğim.

Çıkış 21:17........babasına yahut anasına lânet eden mutlaka öldürülecektir.

Levililer 24:17-22...lânet edeni ordugahın dışarısına çıkardılar, ve onu taşla taşladılar.

Sayılar 24:9.......Seni mubarek kılan mubarek olsun, ve sana lânet eden lânetli olsun.

Luka 6:27-31.......düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın, size lânet edenler için iyilik dileyin, size hakaret edenler için dua edin...İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın.

Romalılar 3:12-14..Yoldan saptılar...Ağızları açık bir mezardır...Ağızları lânet ve acı sözlerle doludur.

Romalılar 12:14*...Size zulmedenler için iyilik dileyin. iyilik dileyin, lânet etmeyin.

1 Korintliler 5:9-13.İnanlılar topluluğunun dışındakileri yargılamaya benim ne hakkım var.

Yakub 3:9..........insanlara söveriz. Övgü ve sövgü aynı ağızdan çıkıyor. Kardeşlerim, bu böyle olmamalı.

KURANA GÖRE
Bakara 2:159-160*..İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti -biz Kitab’da insanlara açıkça belirttikten sonra- gizleyenler (var ya), işte onlara hem Allah lânet eder, hem bütün lânet edebilenler lânet eder.

Al-i İmrân 3:61*...Kim sana gelen ilimden sonra seninle tartışmaya kalkarsa, de ki: “Gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım, sonra gönülden lânetle dua edelim de, yalancıların üstüne Allah’ın lânetini dileyelim.”

 

87.Yahudiler bir kavim olarak lânetli midir?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Tekvin 12:1-4......seni büyük millet edeceğim...ve bereket ol; ve seni mubarek kılanları mubarek kılacağım, ve sana lânet edene lânet edeceğim.

Tekvin 17:1-16.....İshakla ahdimi sabit kılacağım.

Sayılar 22:12......Allah Balama dedi: Onlarla gitmiyeceksin; o kavma lânet etmiyeceksin; çünkü mubarektir.

Sayılar 24:9*......Seni mubarek kılan mubarek olsun, ve sana lânet eden lânetli olsun.

Tesniye 4:7-8......kendisine böyle yakın Allahı olan hangi büyük millet vardır?...o kadar adil kanunları...

Tesniye 14:2.......bütün kavmlardan üstün olarak, kendisine has bir kavm olmak üzre seni seçti.

Tesniye 26:19......Allahın RABBE mukaddes bir kavm olasın diye yarattığı bütün milletlerden medihte ve şöhrette, ve izzette seni üstün kılacaktır.

Romalılar 3:1-2*...Yahudi’nin ne üstünlüğü var? Her yönden çoktur. Birincisi, Tanrı’nın sözleri Yahudilere emanet edildi.

Romalılar 9:3-4....soydaşların olan İsraillilerin...Oğulluk, yücelik, antlaşmalar, buyrulan Kutsal Yasa, tapınma düzeni ve vaatler onlarındır...Mesih de bedence onlardandır.

Romalılar 11:1-32..Sonuçta bütün İsrail kurtulacaktır.

Galatyalılar 4:1-31..İşte böyle kardeşler, biz köle kadının değil, özgür kadının çocuklarıyız.

KURANA GÖRE
Bakara 2:88-89.....Allah onları lânetlemiştir, artık...

Bakara 2:159.......işte onlara hem Allah lânet eder, hem bütün lânet edebilenler lânet eder.

Nisa 4:46-47*......Yahudilerden öyleleri var ki...Allah inkarlarından dolayı onları lânetlemiştir...

Nisa 4:52..........İşte onlar, Allah’ın lânetlediği insanlardır.

Nisa 4:155.........Allah o kalblerin üzerini mühürlemiştir.

Maide 5:13 & 64*...Sözlerini bozdukları için onları lânetledik ve kalblerini katılaştırdık. Yahudiler... söylediklerinden ötürü lânetlendiler.

Maide 5:82.........en yaman düşman olarak yahudileri...
 

88.İsa Mesih’ten sonra (M.S.), Allah, diğer insanlara karşı savaşı (cihad) onaylar mı? **

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Luka 6:27 & 35.....siz düşmanlarınızı sevin, iyilik yapın ...karşılık beklemeden ödünç verin.

Romalılar 12:17-21*..Hiç kimseye kötülüğe karşı kötülük etmeyin...Düşmanın acıkmışsa onu doyur, susamışsa su ver...kötülüğü iyilikle yen.

Galatyalılar 5:19-21..Benliğin işleri açıktır. Bunlar...düşmanlık...

Efesliler 6:10-18*.savaşımız insanlara karşı değil, kötülüğün göksel yerlerdeki...

2 Timoteyus 2:24-26..Rab’bin kulu kavgacı olmamalı. Tersine...

Titus 3:1-6........İmanlılara...Kavgacı değil uysal olsunlar.

Yakup 1:20.........insanın öfkesi, Tanrı’nın istediği doğruluğu sağlamaz.

KURANA GÖRE
Bakara 2:191-193...Onları nerede yakalarsanız öldürün... din yalnız Allah’ın olsun.

Bakara 2:194-195...Kim size saldırırsa...siz de ona saldırın.

Bakara 2:216*......Gerçi hoşunuza gitmez ama, size savaş yazıldı (farz kılındı).

Bakara 2:244.......Allah yolunda savaşın...

Nisa 4:71-78.......Ey inananlar...birlikte savaşa gidin.

Nisa 4:84..........İnananları da (savaşa) teşvik et... şiddetli...

Maide 5:45.........onlara, cana can, göze göz...kısas yazdık.

Enfal 8:39.........din tamamen Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın!

Enfal 8:64-66*.....Ey peygamber, müminleri savaşa teşvik et.

Tevbe 9:5..........(Allah’a) ortak koşanları nerede bulursanız öldürün.

Tevbe 9:12.........dininize dil uzatırlarsa, o küfür önderleriyle hemen savaşın.

Tevbe 9:29.........Kendilerine Kitab verilenlerden...savaşın.

Tevbe 9:41-52......savaşa çıkın...Allah yolunda cihad edin.

Muhammed 47:4......inkar edenlerle karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun.

Saf 61:2-4.........Allah, kendi yolunda...çarpışanları sever.

Tahrim 66:9........Ey peygamber, kâfirlerle ve ikiyüzlülerle savaş...sert davran.

Dipnot : Bu soru, Tevrat’ın bakış açısıyla değil, İncil’in öğretişine göre sorulmuştur.

 

89.İsa Mesih’ten sonra (M.S.), bir insanın, başka insanı öldürmesi söz konusu olabilir mi? **

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Matta 5:21.........Adam öldürme.

Markos 10:19.......O’nun buyruklarını biliyorsun: ‘Adam öldürme, zina etme, hırsızlık yapma...’

Yuhanna 8:44.......Siz babanız İblis’tensiniz...O başlangıçtan beri katildi.

Efesliler 6:10-18*...savaşımız insanlara karşı değil, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına...karşıdır.

Yakub 2:10-11......“Zina etme” demiş olan, aynı zamanda “Adam öldürme” demiştir.

Yakup 4:2 & 8......adam öldürüyorsunuz...kavuşamıyorsunuz...Ey günahkâr, ellerinizi günahtan temizleyin.

KURANA GÖRE
Bakara 2:190-194...Fitne, adam öldürmekten daha kötüdür.

Bakara 2:217.......Fitne çıkarmak, (adam) öldürmekten daha büyük (bir günah)tır.

Maide 5:32.........Kim bir cana kıymamış, ya da yeryüzünde bozgunculuk yapmamış olan bir canı öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibidir.

Enfal 8:12.........vurun (onların) boyunların(ın) üstüne, vurun onların her parmağına!

Enfal 8:17.........(o gün) onları siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü; (Ey Muhammed), attığın zaman sen atmadın, fakat Allah attı.

Tevbe 9:5*.........(Allah’a) ortak koşanları nerede bulursanız öldürün.

Tevbe 9:14.........Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onlara azab etsin...

Tevbe 9:16 & 29....Kendilerine kitap verilenlerden...savaşın.

Tevbe 9:41-52*.....Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz, bu, sizin için daha hayırlıdır.

Tevbe 9:111........Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler.

Tevbe 9:123........Ey inananlar, kâfirlerden...savaşın...

Ahzab 33:25-27.....(Kurayza)...bir kısmını öldürüyordunuz...

Ahzab 33:60-62.....nerede rastlansalar yakalanıp öldürülürler.

Dipnot : Bu soru, Tevrat’ın bakış açısıyla değil, İncil’in öğretişine göre sorulmuştur.

 

90.Cihada (savaşa) katılanların Cennette genel affı veya bir ödülü söz konusu olur mu?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Matta 19:18........İsa şu karşılığı verdi: “‘Adam öldürme’...‘komşunu kendin gibi sev.’”

Yuhanna 8:44.......İblis’tensiniz...O başlangıçtan beri katildi. Gerçeğe bağlı kalmadı.

Galatyalılar 5:21..Benliğin işleri açıktır...düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke...

1 Timoteyus 1:8-11.yasa doğru olanlar için değil... katiller...yalancılar...için konmuştur.

1 Yuhanna 3:15.....Kardeşinden nefret eden katildir.

Esinleme 9:21*.....Adam öldürmekten, büyü yapmaktan...ve hırsızlıklarından...tövbe etmediler.

Esinleme 21:8......imansız...adam öldüren...onların yeri, kükürtle yanan ateş gölüdür.

Esinleme 22:15*....cinsel ahlaksızlıkta bulunanlar...adam öldürenler...hepsi dışarıda kalacaklar.

KURANA GÖRE
Bakara 2:154 & 244.Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah, işitendir, bilendir.

Al-i İmrân 3:157...Eğer Allah yolunda öldürülür, ya da ölürseniz...daha hayırlıdır.

Al-i İmrân 3:158*..Ölür veya öldürülürseniz, elbette Allah’a götürüleceksiniz!

Al-i İmrân 3:169...Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanma; hayır, (onlar) diridirler...

Al-i İmrân 3:200...Ey inanlar, sabredin, direnin. Savaşa hazırlıklı, uyanık bulunun...

Nisa 4:74*.........Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür...büyük bir mükafat...

Nisa 4:77 & 95-96..Allah...canlarıyle cihat edenleri derece bakımından... üstün kılmıştır.

Tevbe 9:82 & 111...müminlerden...Allah yolunda savaşırlar, ölürler ve öldürülürler.

Hadid 57:19........Allah’a...elçilerine inananlar...sıddıklar...şehitler...Onların nurları vardır

Saf 61:12..........Allah yolunda...savaşırsınız...sizin için en iyisi budur.

 

91.Dinde, baskı ve zorlama söz konusu olur mu?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
1 Korintliler 7:37.Ama zorunluluk altına bulunmayan...kişi...yüreğinde karar verirse,iyi eder.

2 Korintliler 9:7..İsteksizce ya da zorlaymış gibi değil, herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin.

Galatyalılar 2:3...Benimle birlikte olan Titus bile, Grek olmasına karşın, sünnet edilmeye zorlanmadı.

2 Timoteyus 2:24-26..Rab’bin kulu kavgacı olmamalı. Tersine, herkese karşı...sabırla dayanmalı.

Filimun 1:13-14....Mujde uğruna tutuklu olduğum sürece senin yerine bana hizmet etmesi için onu yanımda alıkoymak istemedim. Çünkü yapacağın iyiliğin zorunluluktanmış gibi değil, gönülden olmasını istedim.

1 Petrus 5:2.......Zorunluluktanmış gibi değil, Tanrı’nın istediği şekilde, gönüllü olarak gözetmenlik yapın.

KURANA GÖRE
Bakara 2:256.......Dinde zorlama yoktur.

Al-i İmrân 3:20....Eğer İslam olurlarsa doğru yolu bulurlar. Yok eğer dönerlerse, sana düşen, yalnız duyurmaktır.

Nisa 4:90..........sizinle savaşmazlar ve sizinle barış içinde yaşamak isterlerse, Allah size, onlara saldırmak için bir yol vermemiştir.

Yunus 10:99........Rabb’in isteseydi, yeryüzündekilerin hepsi mutlaka inanırdı. O halde sen mi insanları mü’min olmaları için zorlayacaksın?

Hud 11:28..........Şimdi siz onu istemezken, biz sizi o (Tanrı rahmeti)ne zorla mı sokacağız?

Kehf 18:29.........Artık dileyen inansın, dileyen inkar etsin.

Kaf 50:45..........Sen onların üstünde bir zorlayıcı değilsin, sadece tehdidimden korkanlara Kur’an’la öğüt ver.

Gasiye 88:21-22....(Ey Muhammed), sen öğüt ver, çünkü sen ancak öğüt verensin. Onların üzerinde zorlayıcı değilsin.

Kâfirun 109:1-6....Sizin dininiz size, benim dinim banadır.

Müslümanlık, Hrıstiyanlık, Musevilik ve diğer dinlere göre cihad, adam öldürme hükümleri, cezaları ve uygulama şekilleri

Sonraki Sayfa ( Tarihsel Olaylar Hakkında)

   

© Copyright incilturk.Com

Daniel Wickware'nin "Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an-ı Kerim Hakkında 100 Soru" kitabından alınmıştır