incilturk.Com

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 56. Kitaplarda, “peygamber” kelimesinin temel anlamı “gelecekteki olayları (gayb haberleri) önceden bildiren kişi” anlamında mıdır?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
1 Samuel 9:9*......Allahtan sormak...şimdi Peygamber denilene önceleri Gören denirdi.

Matta 11:13*.......tüm peygamberlerle Kutsal Yasa, olacakları önceden bildirdiler.

Matta 24:3.........“Söyle bize” dediler, “bu dediklerin ne zaman olacak, senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak?”

Markos 13:23.......siz dikkatli olun. İşte size her şeyi önceden söylemiş bulunuyorum.

Luka 24:25-27......tüm peygamberlerin yazılarından başlayarak... kendisiyle ilgili... açıkladı.

Yuhanna 16:12-13...Gerçeğin Ruhu gelince...gelecekte olacakları size bildirecek.

Elç. İş. 2:16-23...Bu gördüğünüz, Yoel peygamber aracılığıyla önceden bildirilen olaydır.

Elç. İş. 3:18......peygamberlerin ağzından Mesihinin acı çekeceğini önceden bildiren Tanrı...

Esinleme 1:1-3.....Tanrı, yakın zamanda olması gereken olayları...Bu peygamberliğin sözleri...

KURANA GÖRE
Nisa 4:166.........Allah, sana indirdiğini kendi bilgisiyle indirmiş olduğuna şahitlik eder. Melekler de (buna) şahitlik eder. Allah’ın şahitliği de (bir şeyin gerçekliği için) kafidir.

En’an 6:19 & 50....De ki: “Şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür?” De ki: “Benimle sizin aranızda Allah şahittir...Gayb da bilmem.

A’raf 7:158 & 188..Gelin Allah’a ve O’nun ümmi peygamberi olan Elçisine inanın ki...eger gaybı bilseydım...

Yasin 36:1-3.......Yasin. Hikmetli Kur’an andolsun. Sen elbette gönderilmiş elçilerdensin.

Ahkaf 46:9.........“Ben peygamberlerden bir türedi değilim.”

Fetih 48:28........O Resulünü, hidayet ve hak dinle gönderdi ki o (hak di)ni, bütün dinlere üstün kılsın. Şahid olarak Allah yeter.

Dipnot : Kitab-ı Mukaddes’te “peygamberlik” yani “gayb haber” sözcüğünün anlamı gelecekte olacak olan şeylerin açıklanmasıdır. Hıristiyan ilahiyat fakültelerinde bunun ile ilgili “eskatoloji” anabilim dalı bulunmaktadır. Kitab-ı Mukaddest’te 600’den fazla “peygamberlik” ayeti bulunmaktadır.
 

57. Hz. Muhammed’e, İsa Mesih ve diğer peygamberlerin sahip olduğu gibi, gayb (gelecekten) haberleri verilmiş miydi?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Tekvin 49:1*.......Yakub oğullarını...son günlerde başınıza gelecek şeyi size diyeyim.

1 Samuel 9:9.......Allahtan sormak...şimdi Peygamber denilene önceleri Gören denirdi.

İşaya 48:3-6.......Önceki şeyleri eski zamandan beri bildirdim...gizli şeyler işittirdim.

Matta 11:13*.......tüm peygamberlerle Kutsal Yasa, olacakları önceden bildirdiler.

Matta 24:3.........“Söyle bize” dediler, “bu dediklerin ne zaman olacak, senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak?”

Markos 13:23.......siz dikkatli olun. İşte size her şeyi önceden söylemiş bulunuyorum.

Luka 24:25-27......tüm peygamberlerin yazılarından başlayarak... kendisiyle ilgili...açıkladı.

Yuhanna 16:12-13...Gerçeğin Ruhu gelince...gelecekte olacakları size bildirecek.

Elç. İş. 2:16-23...Bu gördüğünüz, Yoel peygamber aracılığıyla önceden bildirilen olaydır.

Elç. İş. 3:18......peygamberlerin ağzından Mesihinin acı çekeceğini önceden bildiren Tanrı...

Esinleme 1:1-3.....Tanrı, yakın zamanda olması gereken olayları...Bu peygamberliğin sözleri...

KURANA GÖRE
En’âm 6:50*........Ben size, Allah’ın hazineleri yanımdadır, demiyorum. Gaybı da bilmem...

A'raf 7:188........Eğer gaybı bilseydim...Ben sadece...bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.

Neml 27:65-66......Allah’tan başka kimse gaybı (Allah’ın gizli ilmini) bilmez.

Sad 38:69-70.......neler geçtiği hakkında bir bilgim yoktu.

Ahkaf 46:9.........Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene...

Cin 72:26-28.......O gaybı bilendir...Ancak razı olduğu elçilere gösterir.

Tekvîr 81:23-24*...(Muhammed)...O, gayb hakkında suçlanamaz.
 

58. Hz. Muhammed, İsa Mesih ve diğer peygamberlerin yaptığı gibi, görünen mucizeler yapmış mıydı? **

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Çıkış 4:4-5........Elini uzat, ve onun kuyruğundan tut...sana göründüğüne inansınlar.

1 Krallar 18:24*...Yehovanın ismini çağıracağım; ve hangi Allah ateşle cevap verirse, Allah odur.

Markos 5:22-43.....“Kızın öldü”...İsa...korkma sadece iman et! dedi...“Kızım sana söylüyorum, kalk”...kalktı, yürümeye başladı.

Markos 6:45-51*....İsa, gölün üstünde yürüyerek onlara yaklaştı...dehşete kapılmıştı.

Markos 6:53-56.....hastaları...sadece giysisinin...Dokunanların hepsi de iyileşiyordu.

Yuhanna 14.11......Bana iman edin; Ben Baba’dayım...Hiç değilse, bu işlerden dolayı iman edin.

Elç. İş. 2:22......İsa...mucizeler...belirtilerle kimliği kanıtlanmış bir kişidir.

Elç. İş. 2:43......Elçilerin aracılığıyla birçok harikalar ve mucizeler yapılıyordu.

Elç. İş. 19:11.....Tanrı, Pavlus’un eliyle olağanüstü mucizeler yaratıyordu.

2 Korintliler 12:11-12..Elçiliğimin kanıtları aranızda büyük... mucizelerle gösterildi.

İbraniler 2:3-4....Tanrı...belirtiler, harikalar, çeşitli mucizelerle...tanıklık etti.

KURANA GÖRE
Bakara 2:92 & 118..Mûsâ, size açık delîllerle gelmişti...

Al-i İmrân 3:45-49.İsa...Ben size Rabbinizden bir mucize getirdim...ölüleri diriltirim...

En'am 6:37 & 124*..“Ona Rabbi’nden bir mucize indirilmeli değil miydi? De ki: “Şüphesiz Allah, bir mucize indirmeğe kadirdir, fakat...

Yunus 10:20*.......“Ona Rabb’inden bir mucize indirilmeli değil mi?” diyorlar. De ki “Gayb Allah’ındır.”

Ra'd 13:27.........“Ona Rabb’inden bir ayet indirilmeli değil miydi?” diyorlar. De ki: “Allah...”

İsra 17:59.........Halbuki biz o (istenen) mucizeleri, yalnız korkutmak için göndeririz.

Dipnot : Kitab-ı Mukaddes’te 157 “mucize” bulunmasına karşın, Kur’an’da bunlar gibi açık olarak gösterilen mucizeler yoktur.

 

59. İnsanların doğuştan günah içinde olduklarıyla ilgili ayetler var mı? (asli günah)

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Tekvin 6:5.........Ve RAB gördü ki, yeryüzünde adamın kötülüğü çoktu, ve her gün yüreğinin düşünceleri ve kuruntuları ancak kötü idi.

Mezmur 51:5*.......İşte, ben fesat içinde doğdum, ve anam günah içinde bana gebe kaldı.

İşaya 64:6.........hepimiz...murdar...olduk, ve bütün salah işlerimiz kirli esvap gibidir...

Yeremya 13:23......Habeş kendi derisini, yahut kaplan kendi beneklerini değiştirebilir mi? o zaman kötülük etmeğe alışmış olan sizler de iyilik edebilirsiniz.

Yeremya 17:9.......Yürek her şeyden ziyade aldatıcıdır ve çok çürüktür; onu kim anlıyabilir?

Markos 7:21-23.....Çünkü kötü düşünceler...içten, insanın yüreğinden kaynaklanır...ve insanı kirletir.

Romalılar 3:23.....Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı.

Romalılar 5:12-21*.Günah bir insan yoluyla, ölüm de günah yoluyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi.

Romalılar 5:15.....Çünkü birinin suçuyla birçokları öldüyse, Tanrı’nın lütfu ve bir tek adamın, yani İsa Mesih’in lütfuyla verilen bağış birçokları yararına daha da çoğaldı.

Romalılar 7:18-23..İçimde, yani doğal benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İstemediğim şeyi yapıyorsam, bunu yapan...içimde yaşayan günahtır.

Romalılar 8:7......Çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı’ya karşı düşmanlıktır...Yasasına boyun eğmez.

1 Korintliler 15:45..“İlk insan Adem, yaşayan bir can oldu.” Son Adem ise yaşam veren bir ruh oldu.

2 Timoteyus 3:2-4..İnsanlar kendilerini seven...ve iyilik düşmanı olacaklar.

KURANA GÖRE
Tin 95:4...........Biz insanı en güzel biçimde yarattık.

 

60. Bütün insanlar (peygamberler dahil) doğal olarak günah işlerler mi? **

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
1 Krallar 8:46....Eğer sana karşı suç ederlerse (çünkü suç etmiyen adam yoktur)...

Eyub 9:20..........Salih olsam da ağzım beni kötüler; Ben kamil olsam da beni iğri çıkarır.

Mezmur 14:1-3......Hepsi saptılar...murdar oldular; İyilik eden yok, bir kişi bile yoktur.

Mezmur 130:3.......Eğer fesatları hesaba alırsan, ey Yehova, Ya RAB, kim durabilir?

Sül. Mes. 20:9.....Kim diyebilir: Yüreğimi temizledim, günahımdan tahir oldum?

Vaiz 7:20*.........Gerçek, yeryüzünde iyilik edip suç işlemiyen salih adam yoktur.

İşaya 64:6.........hepimiz bir murdar gibi olduk, ve bütün salah işlerimiz kirli esvap gibidir.

Romalılar 3:9-12...Yazılmış olduğu gibi: Doğru olan kimse yok, bir kişi bile yoktur.

Yakub 3:2..........Çünkü hepimiz çok hata yaparız.

1 Yuhanna 1:8*.....Günahımız yoktur dersek, kendi kendimizi aldatırız ve içimizde gerçek olmaz.

KURANA GÖRE
Yusuf 12:53*.......nefsimi temiz çıkarmıyorum. Çünkü nefis, daima kötülüğü emredicidir.

İbrahim 14:34......insan çok haksızlık edendir, çok nankördür!

Nahl 16:61*........Eğer Allah insanları, yaptıkları...cezalandırsaydı...tek canlı bırakmazdı.

Şuara 26:82........“Ceza günü, hatamı bağışlayacağını umduğum da O’dur.”

Mü'min 40:55.......(Ey Muhammed, sen)...Günahına da istiğfar et...

Muhammed 47:19.....(Ey Muhammed), kendi günahın...(Allah’tan) mağfiret dile.

Fetih 48:1-2.......Allah, senin günahından, geçmiş ve gelecek olanı bağışlasın...

Kıyamet 75:2-3.....Yoo, daima kendini kınayan nefse and içerim. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya toplamayacağımızı mı sanıyor?

Nasr 110:1-3.......Asra andolsun ki, insan ziyan içindedir.

Dipnot : İslamiyet, peygamberlerin asla günah işlemediklerini ifade eder. Fakat, hem Kur’an-ı Kerim’de hem de Kitab-ı Mukaddes’te açık bir şekilde anlaşılır ki, peygamberler de günahkârdı. Kutsal Kitaplar, açıkça tüm insanların (peygamberler dahil) günahkâr olduğunu, günahsız tek kişinin İsa Mesih olduğunu öğretir.
 

61. Günahın cezası cehennem midir?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Sül. Mes. 9:13-18..fakat adam bilmez ki, orada ölüler vardır...ölüler diyarının derinliklerindedir.

Yeremya 31:29-31...Herkes kendi fesadı için ölecek...

Hezekiel 18:4&20*..suç işliyen can, ölecek olan odur.

Daniel 12:2........yerin toprağında uyuyanlardan bir çoğu ...utanca ve ebedi nefrete uyanacaklar.

Matta 5:29-30......günaha sokarsa, onu çıkar, at...tüm vücüdunun cehenneme atılmasından iyidir.

Matta 25:30-32.....yararsız köleyi dışarıya, karanlığa atın. Orada ağlayış...olacaktır.

Matta 25:41 & 46...Ey lânetliler...İblis ile onun melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe yollanın!

Luka 12:5..........Kimden korkmanız gerektiğini size açıklayayım...cehenneme atma yetkisine sahip olan Tanrı’dan korkun.

Romalılar 6:23*....Çünkü günahın ücreti ölüm...

2 Korintliler 5:14-21..Yargımız şu ki, bir kişi herkesin uğruna öldü; öyleyse hepsi öldü.

Galatyalılar 3:10..Yasa’nın gereklerini yapmış olmaya güvenenlerin hepsi lânet altındadır.

Efesliler 2:1-3....Sizler bir zamanlar...ölüydünüz...Ötekiler gibi...gazap çocuklarıydık.

Esinleme 14:9-11...işaretini kabul ederse...Tanrı öfkesinin şarabından içecektir.

Esinleme 20:11-15..Adları yaşam kitabında yazılmamış olanların hepsi, ateş gölüne atıldı.

KURANA GÖRE
A’raf 7:7:41.......cehennemde...vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız.

Secde 32:20........Yoldan çıkanların barınacakları yer de ateştir.

Saffat 37:63-70....Biz o zalimler için bir fitne yaptık ...dönüşleri elbette cehennemedir.

Zümmer 39:60*......Kibirlenenler için cehennemde bir yer yok mudur?

Mü’min 40:70-76*...Kitab’ı ve elçilerimizi...yalanlayanlar...Cehennemin kapılarıdan girin, orada ebedi kalacaksınız...yeri ne kötüdür!
 

62. Allah küçük günahlara önem verir mi?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Mezmur 119:6.......Senin bütün emirlerini gözettiğimde, O zaman utanmam.

Matta 5:18-19......Kutsal Yasa’dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile eksilmeyecek. Bu nedenle, bu buyrukların en küçüklerinden birini kim çiğner ve başkalarına öyle yapmalarını öğretirse, Göklerin Egemenliğinde en küçük sayılacak.

Matta 12:36........Size şunu söyleyeyim, insanlar, söyleyecekleri her boş söz için yargı gününde hesap verecekler. Kendi sözlerinizle aklanacak, yine kendi sözlerinizle suçlu çıkarılacaksınız.

Yuhanna 8:34.......Günah işleyen herkes günahın kölesidir.

Romalılar 3:23.....Çünkü günahın üçreti ölüm, oysa...

Romalılar 5:12-21..Günah bir insan yoluyla, ölüm de günah yoluyla dünyaya girdi.

1 Korintliler 5:6*...Azıcık bir mayanın bütün hamuru mayaladığını bilmez misiniz?

Galatyalılar 3:10..Yasa’nın gereklerini yapmış olmaya güvenenlerin hepsi lânet altındadır. Çünkü şöyle yazılmıştır: “Yasa kitabında yazılı olan her şeyi sürekli yerine getirmeyen her insan lânetlidir.”

Galatyalılar 5:9...Azıcık maya bütün hamuru ekşitir.

Yakup 2:6-10*......Yasa’nın her dediğini yerine getiren, ama tek bir noktada ondan sapan kişi bütün Yasa’ya karşı suçlu olur.

KURANA GÖRE
Nisa 4:31..........Eğer...büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz...

Ahzab 33:5.........Yanılarak yaptığınızda size bir günah yok...

Şura 42:36-38......Büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınırlar...affederler.

Necm 53:31-32......günahın büyüklerinden ve çirkin işlerden kaçınırlar, yalnız bazı küçük hatalar işleyebilirler.
 

63. Günahın cezası, hayır ve sevaplarla silinebilir mi?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
İşaya 64:6*........hepimiz bir murdar gibi olduk, ve bütün salah işlerimiz kirli esvap gibidir.

Yeremya 10:23......Ya Rab, bilirim ki, insanın yolu kendi elinde değildir: adımlarını doğrultmak yürüyen insanın elinde değildir.

Yeremya 13:23......Habeş kendi derisini, yahut kaplan kendi beneklerini değiştirebilir mi? o zaman kötülük etmeğe alışmış olan sizler de iyilki edebilirsiniz.

Hezekiel 33:13.....Salih için: Mutlaka yaşıyacaktır, dediğim zaman, kendi salahına güvenir de kötülük ederse, salih işlerinden hiç biri anılmaz; ve ettiği kötülükte, onda ölür.

Romalılar 4:2-6....Eğer İbrahim yaptığı iyi işlerden dolayı aklandıysa, övünmeye hakkı vardır; ama Tanrı’nın önünde deği...Nitekim, iyi işlerine bakmaksızın Tanrı’nın aklanmış kişinin mutluluğunu Davut da şöyle anlatır...

Romalılar 11:6.....Ama bu, lütüfla olmuşsa, demek ki iyi işlerle olmamıştır. Aksi halde lütüf artık lütüf olmaz!

Galatyalılar 3:10-11..Yasa’nın gereklerini yapmış olmaya güvenenlerin hepsi lânet altındadır...

Efesliler 2:8-9....İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır. Kimse övünmesin diye iyi işlerin sonucu değildir.

Titus 3:4-6*.......Bizi, doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil...yeniden doğuş yıkamaşıyla...kurtardı.

Yakub 2:10.........Yasa’nın...tek noktada ondan sapan kişi bütün Yasa’ya karşı suçlu olur.

KURANA GÖRE
Ankebut 29:7*......İnanıp iyi işler yapanların, mutlaka kötülüklerini örteceğiz ve onları, yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracağız.

Necm 53:32*........günahın büyüklerinden ve çirkin işlerden kaçınırlar, yalnız bazı küçük hatalar işleyebilirler.64. Allah, doğal haliyle kişilerin aklına, bilgisine, mantığına ve düşüncelerine önem verir mi?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
1 Samuel 16:7......RAB insanın gördüğü gibi görmez; çünkü insan yüze bakar, fakat RAB yüreğe bakar.

Mezmur 94:11.......RAB insanın düşünceleri boş olduğunu bilir.

İşaya 44:24-25.....RAB...hikmetleri geri döndüren ve onların bilgisini akılsızlık eden...

İşaya 55:8-9*......Çünkü benim düşüncelerim sizin düşünceleriniz değil, sizin yollarınız benim yollarım değil, RAB diyor.

Luka 17:5..........Rab'be "İmanımızı artır!"

Romalılar 12:16....Bilgiçlik taslamayın.

1 Korintliler 1:19-31..Bilgelerin bilgeliğini yok edeceğim, zekilerin zekasını boşa çıkaracağım.

1 Korintliler 2:4-5....Sözüm ve bildirim, insan bilgeliğinin ikna edici sözlerine değil, Ruh’un kanıtlayıcı gücüne dayanıyordu. Öyle ki, imanınız insanların bilgeliğine değil, Tanrı’nın gücüne dayansın.

1 Korintliler 2:14-16.Doğal haliyle kişi, Tanrı’nın Ruhuyla ilgili şeyleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir.

1 Korintliler 3:18-21*.Eğer aranızdan biri kendini bu çağın ölçülerine göre bilge sanıyorsa, bilge olmak için ‘akılsız’ olsun! Çünkü bu dünyanın bilgeliği Tanrı’nın gözünde akılsızlıktır...“Rab, bilgelerin boş olduğunu bilir” diye yazılmıştır. Bu nedenle hiç kimse kişilerle övünmesin.

KURANA GÖRE
Bakara 2:44 & 164..Siz Kitabı okuduğunuz halde...Aklınızı kullanmıyor musunuz?

Nahl 16:12.........Şüphesiz...aklını kullanan bir toplum için ibretler vardır.

Taha 20:114*.......Rabbim, “ilmimi artır.”

Fâtır 35:19-20.....Körle gören bir olmaz. Karanlıklarla, aydınlık da bir olamaz.

Zümer 39:9*........“Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”

 

65. Allah’ın vahyi dışında, insanların sözlerine ve yorumlarına güvenilir mi?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Eyub 4:17-18.......İnsan Allahtan daha adil olur mu?...İşte o, kullarına güvenmez.

Mezmur 41:9........Ekmeğimi yiyen, güvendiğim yakın dostum bile, üzerime ökçesini kaldırdı.

Mezmur 146:3.......Emirlere ve kurtarışı olmıyan adem oğluna güvenmeyin.

Sül. Mes. 28:26....Kendi yüreğine güvenen akılsızdır.

Yeremya 7:8........İşte siz faidesiz yalan sözlere güveniyorsunuz.

Yeremya 9:3-6......Herkes komşusundan sakınsın, ve hiç bir kardeşe güvenmeyin...çok aldatacak...

Yeremya 17:5*......RAB şöyle diyor: İnsana güvenen...ve yüreği RABDEN ayrılan adam lânetlidir.

Mika 7:5...........Komşuya inanmayın; yakın dosta güvenmeyin...tahkir eder.

Yuhanna 2:24.......İsa bütün insanların yüreğini bildiği için onlara güvenmiyordu.

Romalılar 3:4*.....Kesinlikle hayır! Her insan yalancı olsa da Tanrı’nın doğru olduğu bilinmelidir.

Romalılar 3:10.....Doğru olan kimse yok...Anlayan kimse yok

Romalılar 3:12-14..Hepsi yoldan saptılar...Ağızları açık bir mezardır. Dilleriyle aldatırlar. Dudaklarının altında yılan zehiri var. Ağızları lânet ve acı sözle doludur.

2 Korintliler 1:9..Ama bu, kendimize değil, ölüleri dirilten Tanrı’ya güvenmemiz için oldu.

1 Yuhanna 2:22.....İsa’nın Mesih olduğunu inkar eden yalancı değilse, yalancı kimdir?

KURANA GÖRE
Yunus 10:94*.......indirdiğimizden kuşkuda isen, senden önce Kitab okuyanlara...

Nahl 16:43*........Bilmiyorsanız zikir ehline (bilen Kitab ehline) sorun.

İsra 17:101........İşte İsrail oğullarına sor...

Enbiya 21:7........Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun.

Zuhruf 43:45-46....Senden önce gönderdiğimiz, elçilerimizden sor.

 

66. Ceza olarak, bir hırsızın ellerinin kesilmesi doğru mudur?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Çıkış 20:15........Çalmıyacaksın.

Çıkış 22:1-4 & 9*..Eğer çaldığı şey...elinde bulunursa, iki kat ödeyecektir. Her suç meselesi hakkında, öküz hakkında, eşek hakkında, koyun hakkında, esvap hakkında, bir kimsenin: Gaip eşya budur, diye iddia ettiği her şey hakkında, ikisinin meselesi Allaha gelecektir; Allahın suçlu çıkardığı kimse komşusuna iki kat ödiyecektir.

Sül. Mes. 6:30-31..Hırsız aç olduğu zaman kendini doyurmak için çalarsa, insanlar onu hor görmezler; Fakat onu bulurlarsa, yedi kat öder; evinin bütün malını verir.

Yeremya 16:18......suçunu iki kat ödiyeceğim...

Matta 6:12.........Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, sen de bizim suçlarımızı bağışla.

Matta 18:35........Eğer her biriniz kardeşini yürekten bağışlamazsa, göksel Babam da size öyle davranacaktır.

Luka 6:29-36.......dileyen herkese verin, malınızı alandan onu geri istemeyin. İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın.

Romalılar 2:21.....Hırsızlık etmemeyi öğütlerken, hırsızlık eder misin?

Romalılar 12:17*...Hiç kimseye kötülüğe karşı kötülük etmeyin.

Filipililer 15-19..Onesimus’un bir süre senden ayrılmış olması...Sana herhangi bir haksızlık etmişse, ya da bir borcu varsa, bunu benim hesabıma say...ben bedelini öderim.

Esinleme 18:6......Yaptıklarının karşılığını iki kat ödeyin.

KURANA GÖRE
Maide 5:38*........Hırsızlık eden erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık Allah’tan bir ceza olarak ellerini kesin!

Sonraki Sayfa (Kurtuluş Hakkında)

   

© Copyright incilturk.Com

Daniel Wickware'nin "Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an-ı Kerim Hakkında 100 Soru" kitabından alınmıştır