incilturk

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 28. “Kutsal Ruh” Allah olarak kabul edilir mi? **

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Tekvin 1:1-2*......ve Allahın Ruhu suların yüzü üzerinde hareket ediyordu.

Eyub 33:4..........Allahın Ruhu beni yarattı, ve Kadirin soluğu beni diriltti.

Mezmur 139:7-10....Senin Ruhundan nereye gideyim? Eğer göklere çıksam... Cebrail Kutsal Ruhmudur Cin çıkarma nedir Cin nedir?

İşaya 48:16-17.....ve şimdi RAB Yehova ve onun Ruhu beni gönderdi...Allahın RAB...

Matta 3:16-17......İsa, Tanrı’nın Ruhunun...Göklerden gelen bir ses...

Matta 12:31-32.....her günah...bağışlanacak; ama Ruh’a karşı yapılan küfür bağışlanmayacak.

Elç. İş. 5:3-4*....Kutsal Ruh’a yalan söyleyip...Tanrı’ya yalan söylemiş oldun. Cebrail Kutsal Ruhmudur Cin çıkarma nedir Cin nedir?

Rom 8:14-16 & 26...Tanrı’nın Ruhuyla yönetilenlerin hepsi...

2 Korintliler 3:17-18...Rab Ruh’tur ve Rab’bin Ruhu neredeyse orada özgürlük vardır. Melekler Cebrail Kutsal Ruhmudur Cin çıkarma nedir Cin nedir?

Efesliler 4:4-6....beden bir, Ruh bir, Rab bir...Tanrı’sı ve Babası birdir.

İbraniler 9:14.....Öylese sonsuz Ruh aracılığıyla...Tanrı’ya sunmuş olan...

2 Petrus 1:19-21...İnsanlar Kutsal Ruh’ça yöneltilerek Tanrı’nın sözlerini ilettiler. Hıristiyanlık ve Müslümanlıkta Melekler Cebrail Kutsal Ruhmudur Cin çıkarma nedir Cin nedir?

1 Petrus 4:14......Tanrı’nın yüce Ruhu üzerinizde bulunuyor.

Esinleme 3:22......Kulağı olan, Ruh’un topluluklara ne dediğini işitsin.

KURANA GÖRE
Bakara 2:87 & 253*.İsa’ya da açık deliller verdik ve onu Ruh-ül Kudüs (Cebrail) ile destekledik.

Mâide 5:110........Meryem oğlu İsa...seni Ruhu-l Kudüs(Cebrail) ile desteklemiştim...İncil’i öğrettim.

Hicr 15:29.........ona ruhumdan üflediğim zaman...

Nahl 16:102*.......Ruhul-Kudüs (Cebrail), Rabb’inden hak gereğince indirdi. Hıristiyanlık ve Müslümanlıkta Melekler Cebrail Kutsal Ruhmudur Cin çıkarma nedir Cin nedir?

Meryem 19:17 & 19..Biz de ruhumuzu (Cebrail’i) ona gönderdik.

Şuara 26:193.......Onu, er Ruhu’l-Emin (güvenilir ruh, yani Cebrail) indirdi.

Dipnot : Kitab-ı Mukaddes’te Kutsal Ruh’un Allah olduğuna ilişkin 113 ayet vardır.


29. “Kutsal Ruh” ile “Cebrail” aynı mıdır?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Daniel 9:21-23*....Cebrail...Ey Daniel, sana hikmet ve anlayış vermek üzre şimdi çıktım.

Matta 1:19.........Hirodes öldükten sonra...meleği...“Kalk” dedi...İsrail diyarına dön. Hıristiyanlık ve Müslümanlıkta Melekler Cebrail Kutsal Ruhmudur Cin çıkarma nedir Cin nedir?

Matta 1:20.........Rabbin bir meleği ona rüyada görünerek şöyle dedi...Adını İsa koyacaksın.

Matta 2:13.........Rab’bin bir meleği Yusuf’a rüyada göründü. Ona “Kalk”...Mısır’a kaç.

Matta 12:31-32.....her günah...bağışlanacak; ama Ruh’a karşı yapılan küfür bağışlanmayacak.

Luka 1:19..........Melek ona...Ben Tanrı’nın huzurunda duran Cebrail’im...konuşamayacaksın.

Luka 1:26-27.......Tanrı, melek Cebrail’i...gönderdi...Ey Tanrı’nın lütfuna erişen kız, selam.

Elç. İş. 5:3-4*....Kutsal Ruh’a yalan söyleyip...Tanrı’ya yalan söylemiş oldun.

KURANA GÖRE
Bakara 2:87 & 253*.İsa’ya da açık deliller verdik ve onu Ruh-ül Kudüs (Cebrail) ile destekledik.

Bakara 2:97-98.....kim...meleklerine...Cebrail’e ve Mikail’e düşman olursa...düşmanıdır.

Mâide 5:110........Meryem oğlu İsa...seni Ruhu-l Kudüs(Cebrail) ile desteklemiştim...İncil’i öğrettim.

Nahl 16:2..........Melekleri, kullarından dilediğine, emrinden ruh (vahiy) ile indirir:

Nahl 16:102........Ruhul-Kudüs (Cebrail), Rabb’inden hak gereğince indirdi.

Meryem 19:17 & 19*.Biz de ruhumuzu (Cebrail’i) ona gönderdik; (O), ona düzgün bir insan şeklinde göründü.

Enbiya 21:91.......ona kendi ruhumuzdan üfledik...oğlunu alemlere bir işaret... Hıristiyanlık ve Müslümanlıkta Melekler Cebrail Kutsal Ruhmudur Cin çıkarma nedir Cin nedir?

Şuara 26:193.......Onu, er Ruhu’l-Emin (güvenilir ruh, yani Cebrail) indirdi.

Mü’min 40:15.......(Allah), emrinden olan ruhu, kullarından dilediğine indirir ki...uyarsın.

Şûrâ 42:52.........sana da böyle emrimizden bir ruh vahyettik.

Tahrim 66:4........onun dostu ve yardımcısı Allah, Cibril, ve mü’minlerin iyileridir.
 

30. Bağışlanamaz tek günah Kutsal Ruh’a karşı küfür (hakaret) etmek midir?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Matta 12:31-32*....Size şunu söyleyeyim, insanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak;ama Ruh’a karşı yapılan küfür bağışlanmayacak. Kutsal Ruh’a karşı bir söz söyleyen, ne bu çağda ne de gelecek çağda bağışlanacaktır.

Markos 3:28-30*....Size doğrusunu söyleyeyim, insanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak, ama Kutsal Ruh’a küfreden asla bağışlanmayacak. Öyle biri, asla silinmeyecek bir günah işlemiş oluyor. İsa bu sözleri, “O’nda kötü ruh var” dedikleri için söyledi.

Luka 12:10.........Kutsal Ruh’a küfreden bağışlanmayacaktır.

1 Yuhanna 5:16......Ölümcül günah vardır...

KURANA GÖRE
Al-i İmrân 3:129...Allah...(O) dilediğini bağışlar, dilediğine azabeder, Allah, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.

Nisa 4:48*.........Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz, bundan başkasını dilediğine bağışlar. Allah’a ortak koşan da gerçekten büyük bir günah işlemiştir.

Nisa 4:116.........Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz, bundan başka herşeyi dilediğine bağışlar.

Nisa 4:168.........inkar edip zulmedenler var ya, Allah onları ne bağışlayacak, ne de bir yola iletecektir.

Maide 5:40.........Allah...dilediğine azabeder, dilediğini bağışlar. Allah herşeye kaadirdir.

Maide 5:72*........kim Allah’a ortak koşarsa muhakkak ki, Allah ona cenneti haram etmiştir ve onun varacağı yer ateştir.

İsra 17:39 & 54....Allah ile beraber başka Tanrı edinme, sonra kınanmış, (Allah’ın rahmetinden) uzaklaştırılmış olarak cehenneme atılırsın.

Zümer 39:53........Allah bütün günahları bağışlar.
 

31. Kutsal Ruh’un insanların içine “yerleşmesiyle” ve “dolmasıyla” ilgili ayetler var mı?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Yoel 2:29-31*......Ruhumu dökeceğim...peygamberlik edecekler...

Luka 24:49.........vaadettiğini size...gökten gelecek güçle kuşanıncaya dek kentte kalın.

Yuhanna 7:37-39....‘içinden diri su ırmakları akacaktır.’ Bunu, kendisine iman edenlerin alacağı Ruh’la ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti.

Elç. İş. 1:4-5&8...Kudüs’ten ayrılmayın...Kutsal Ruh’la vaftiz edileceksiniz.

Elç. İş. 1:8.......Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız...tanıklarım olacaksınız.

Elç. İş. 2:1-4.....Ateşten dillere...İmanlıların hepsi Kutsal Ruh’la doldular...

Elç. İş. 2:16-18*..Bu gördüğünüz, Yoel peygamber...olaydır. Tanrı, tüm insanların üzerine Ruhumdan dökeceğim...peygamberlik edecekler.

Yuhanna 3:3-5......İsa...bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı’nın Egemenliğini göremez...Ruh’tan doğmadıkça Tanrı’nın Egemenliğine girmez.

Yuhanna 14:16-17*..Ben de Baba’dan dileyeceğim ve O...Gerçeğin Ruhunu verecek...O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır.

Yuhanna 20:21-23*..İsa...onların üzerine üfleyerek, “Kutsal Ruh’u alın!” dedi.

Romalılar 8:9......Tanrı’nın Ruhu içinizde yaşıyorsa, siz benliğin değil, Ruh’un denetimindesiniz. Ama bir kişide Mesih’in Ruhu yoksa, o kişi Mesih’in değildir.

1 Korintliler 12:13..hepimiz...aynı Ruh’ta vaftiz olduk ve hepimizin aynı Ruh’tan içmesi...

2 Korintliler 1:21-22..Tanrı...bizi mühürledi ve...yüreklerimize Kutsal Ruh’u yerleştirdi.

Efesliler 1:13-14..iman ettiğinizde siz de vaadedilen Kutsal Ruh’la O’nda mühürlendiniz.

KURANA GÖRE
Kur’an’da Kutsal Ruh’un insanların içine “yerleşmesiyle” ve “dolmasıyla” ilgili herhangi bir ayet yoktur!
 

32. Kutsal Ruh insanlara “ruhsal armağanlar” verir mi?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Romalılar 1:11.....ruhça pekişmeniz için size ruhsal bir armağanı ulaştırmak üzere sizi görmeyi çok istiyorum.

Romalılar 12:6*....Tanrı bize bağışladığı lütfa göre, ayrı ayrı ruhsal armağanlarımız vardır.

1 Korintliler 1:5-7..Mesih’te her şeyde, her söz ve her bilgide zenginleştiniz. Şöyle ki, siz Rabbimiz İsa Mesih’in görünmesini beklerken hiçbir ruhsal armağanda eksiğiniz yoktur. Mesih, kendi gününde kusursuz olmanız için sizi sonuna dek pekiştirecektir.

1 Korintliler 2:13.Ruhsal olanlara ruhsal gerçekleri açıklarken Tanrı’nın lütfettiklerini insan bilgeliğinin öğrettiği sözlerle değil, Ruh’un öğrettiği sözlerle bildiririz.

1 Korintliler 7:7..herkesin Tanrı’dan payına düşen bir ruhsal armağanı vardır. Hıristiyanlık ve Müslümanlıkta Melekler Cebrail Kutsal Ruhmudur Cin çıkarma nedir Cin nedir?

1 Korintliler 12:1..Ruhsal armağanlara gelince, kardeşlerim, bu konuda bilgisiz kalmanızı istemem.

1 Korintliler 12:4-11*..Çeşitli ruhsal armağanlar vardır, ama Ruh birdir...Ruh'un aracılığıyla...yeteneği veriliyor...Ruh bunları herkese dilediği gibi, ayrı ayrı dağıtır.

1 Korintliler 14:1...Sevginin ardınca koşun ve ruhsal armağanları, özellikle peygamberlik yeteneğini gayretle isteyin.

1 Korintliler 14:12..Bu nedenle, siz de ruhsal armağanlara heveslendiğinize göre, inanlılar topluluğunu geliştiren ruhsal armağanlarda zenginleşmeye bakın.

1 Timoteyus 4:14...sana verilmiş ve hala sende olan ruhsal armağanı ihmal etme.

1 Petrus 4:10......hangi ruhsal armağanı aldıysanız, bunu...birbirinize hizmet etmekte kullanın.

KURANA GÖR
İsra 17:85*........Sana ruhtan sorarlar. De ki “Ruh, Rabb'imin emrindendir. Size ilimden pek az bir şey verilmiştir.33. Bazı cinler tövbe edip iyi cin olabilirler mi?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Matta 12:24-30.....Kendi içinde bölünmüş hiçbir kent ya da ev ayakta kalamaz. Eğer Şeytan Şeytan’ı kovarsa, kendi içinde bölünmüş demektir. Bu durumda onun egemenliği nasıl ayakta kalabilir? Ama ben cinleri Tanrı’nın Ruhuyla kovuyorsam, Tanrı’nın Egemenliği üzerinize gelmiş demektir.

Matta 25:41*.......İblis ile onun melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe yollanın!

Luka 11:15.........Şeytan da kendi içinde bölünmüşse, onun egemenliği nasıl ayakta kalabilir?

Efesliler 6:11-12..şavaşımız...kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına...karşıdır.

1 Korintliler 6:3..Bu yaşama ait davaları bir yana, melekleri bile yargılayacağımızı bilmiyor musunuz?

2 Korintliler 11:13-15..Bu şaşılacak...değil. Şeytan bile kendisine ışık meleği süsü verir.

2 Petrus 2:4*......Tanrı, günah işlemiş olan melekleri esirgemedi...onlara...zincire vurdu.

Esinleme 12:7......Gökte savaş oldu...Mikail ve melekleri ejderhaya karşı savaştılar. Ejderha kendi melekleriyle birlikte karşı koydu...

Esinleme 12:9......Şeytan...tüm dünyayı saptıran...melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı.

KURANA GÖRE
Ahkaf 46:29-31*....cinlerden...Hakka ve doğru yola götüren bir Kitab dinledik.

Cin 72:1...........Cinlerden...Biz harikulade güzel bir Kur’an dinledik.

Cin 72:11*.........bizden iyiler de var ve bizden bunun dışında olan (kötüler) de var.

Cin 72:13..........Biz, yol gösteren (Kur’an)ı işitince ona inandık.

Cin 72:14..........Ve biz, bizden de müslümanlar var. Hak yolundan sapanlar var. Kimler müslüman olursa işte onlar doğru yolu aramışlardır.

 

34. Cinlerin insanların içinden çıkarılmasıyla ilgili ayetler var mı? **

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Matta 8:32.........İsa, onlara, “gidin!” dedi. Cinler de adamlardan çıkıp domuzların içine girdiler.

Matta 9:33.........İsa’ya cine tutsak dilsiz biri getirildi.Cin kovulunca adamın dili çözüldü.

Matta 15:28........halime acı! Kızım cine tutsak...İsa...Ey kadın, imanın büyük! Sana dilediğin gibi olsun...kızı o saatte iyileşti.

Matta 17:18-19.....öğrenciler...İsa’ya gelip, “Biz cini neden kovamadık?” diye sordular...

Markos 1:25-26.....İsa,“Sus, çık o adamdan!”diyerek kötü ruhu azarladı. Kötü ruh...içinden çıktı.

Markos 5:1-13......kötü ruh...“Ey İsa, yüce Tanrı’nın Oğlu, benden ne istiyorsun?”...bana işkence etme!” dedi. Çünkü İsa, “Ey kötü ruh, adamın içinden çık!” demişti.

Markos 7:29........İsa ona, “Söylediğin...için git, cin kızından çıkmış bulunuyor” dedi.

Markos 9:25........İsa...kötü ruhu azarlayarak, “Sana buyuruyorum...çocuğun içinden çık” dedi.

Markos 16:9*.......İsa önce Mecdelli Meryem’e göründü. Bu kadından yedi cin kovmuştu.

Luka 4:35..........İsa, “Sus, çık o adamdan!” diyerek cini azarladı...içinden çıktı.

Luka 8:2...........Kötü ruhlardan ve hastalıklardan kurtulmuş olan bazı kadınlar...İsa’yla...

Luka 8:33..........İsa’ya yalvardılar...Adamdan çıkan cinler domuzların içine girdiler.

Luka 9:42..........İsa kötü ruhu azarladı, çocuğu iyileştirerek babasına geri verdi.

Luka 11:14*........İsa adamın birinden dilsiz bir cin kovuyordu. Cin çıkınca adamın dili çözüldü.

Luka 13:10-17......On sekiz yıldır içinde hastalık ruhu bulunan bir kadın...İsa...“hastalığından kurtuldun.”

KURANA GÖRE
Kuran’da cinlerin insanların içinden çıkarılmasıyla ilgili hiçbir ayet yoktur!

Dipnot : Kitab-ı Mukaddes’te cinlerin insanların içinden çıkarılmasıyla ilgili 89 ayet bulunmaktadır.

 

35. Bu dünyanın egemeni Şeytan mıdır?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Matta 4:8-9........İblis, İsa’yı...dünyanın bütün ülkelerini gösterdi. “Yere kapanıp bana taparsan, bütün bunları sana vereceğim. dedi.

Luka 4:5-8*........İblis...O’na, “Tüm egemenlik...sana vereceğim” dedi. Bunlar bana teslim edildi, ben de dilediğim kişiye veririm. Sen bana taparsan, hepsi senin olacak. İsa...“Tanrı’nın olan Rab’be tap”...yazılmıştır.

Yuhanna 12:31......dünya şimdi yargılanıyor. Bu dünyanın egemeni şimdi dışarı atılacak.

Yuhanna 14:30......dünyanın egemeni geliyor. Onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur.

Yuhanna 16:11......yargı konusunda - çünkü bu dünyanın egemeni yargılanmış bulunuyor.

2 Korintliler 4:3-4..Mesih’in yüceliğini bildiren müjdenin ışığı imansızların üzerine doğmasın diye bu çağın ilahi onların zihinlerini kör etmiştir.

2 Korintliler 11:14..Şeytan bile kendisine ışık meleği süsü verir.

Efesliler 2:1-2....Bu dünyanın gidişine...dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruhun, yani havadaki hükümranlığın egemenine...Ötekiler gibi doğal olarak gazap çocuklarıydık.

Efesliler 6:11-12..İblis’in hilelerine karşi...kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına...

2 Timoteyus 2:26...kendilerini tutsak eden İblis’in tuzağından kurtulabilirler.

1 Petrus 5:8-9.....Düşmanınız İblis, yutacak birini arayarak kükreyen aslan gibi...

1 Yuhanna 5:19*....Biliyoruz ki...bütün dünya ise kötü olanın denetimindedir.

Esinleme 12:9......Büyük ejderha, İblis ya da Şeytan...tüm dünyayı saptıran...

KURANA GÖRE
Nisa 4:76*.........şeytanın hilesi zayıftır.

Nahl 16:99*........inananlara...o (şeyta)nın bir gücü yoktur.

Sonraki Sayfa (Mesih ve Muhammed Hakkında)

   

© Copyright incilturk.Com

Daniel Wickware'nin "Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an-ı Kerim Hakkında 100 Soru" kitabından alınmıştır