www.incilturk.Com

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

Tevrat Zebur ve İncilde İsa Mesih
incil.türk


OĞUL ( İSA MESİH ), TANRI GİBİ TANITILIR

Yeşaya 7:14  Bundan ötürü Rab’bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmanuel ( Tanrı bizimledir ) koyacak.

Yeşaya 9:6-7 Çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü ( Harikalar Yaratan ), Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak. Davut’un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak. Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak ve sonsuza dek sürecek. Her Şeye Egemen RAB’bin gayreti bunu sağlayacak.

İSA’NIN MESİH OLDUĞUNA DAİR DELİLLER – PEYGAMBERLİK VASITASIYLA

ESKİ AHİT’İN

PEYGAMBERLİĞİ

 

İSA MESİH’İN KİMLİĞİ

 

YENİ AHİT’İN TAMAMLAMASI

Yaratılış 3:15

Kadın’ın dölünde doğuş

Galatyalılar 4:14

Yeşaya 7:14

Bakire’den doğuş

Matta 1:18-25

Mezmurlar 2:7

Tanrı’nın oğlu

Matta 3:17, 6:16

Yaratılış 22:18

İbrahim’in dölü

Matta 1:1

Yaratılış 21:12

İshak’ın oğlu

Luka 3:23-24

Çölde Sayım 24:17

Yakup’un oğlu

Luka 1:33

Yaratılış 49:10

Yahudadan

İbraniler 7:14

Yeşaya 11:1

Yesse’nin ailesi

Luka 3:23-32

Yeremya 23:5

Davut’un ailesi

Vahiy 22:16

Mika 5:2

Beytlehem’de doğuş

Matta 2:1

Mezmurlar 72:10

Hediyeler verildi

Matta 2:1-11

Yeremya 31:15

Hirodes çocukları öldürttü

Matta 2:16

Mika 5:2

O her zaman var

Koloseliler 1:17

Mezmurlar 110:1

O Rab olarak çağrılacak

Luka 2:12

Yeşaya 7:14

Adını İmanuel koyacaklar

Matta 1:23

Çölde Sayım 18:18

Peygamber olacak

Matta 21:11

Mezmurlar 110:4

Rahip olacak

İbraniler 3:1, 5:5-6

Mezmurlar 2:6

Kral olacak

Yuhanna 18:33-38

Yeşaya 33:22

Yargıç olacak

Yuhanna 5:30

Yeşaya 11:2

Kutsal Ruh O’nun üzerinde

Matta 3:16-17

Mezmurlar 69:9

Tanrı için gayret

Yuhanna 2:15-17

Yeşaya 40:3

Haberci

Matta 3:1-2

Yeşaya 9:1

O’nun görevi Galile’de başlar

Matta 4:12-17

Yeşaya 35:5-6

Mucizeler O’nun işidir

Matta 9:35

Mezmurlar 78:2

Mesellerin ( özdeyişlerin ) öğretmenidir

Matta 13:34

Mika 3:1

Tapınağa girecek

Matta 21:12

Zekeriya 9:9

Kudüs’e bir eşeğin üzerinde girecek

Luka 19:35

Mezmurlar 118:22

Yahudilerde köşenin başı olan taş

1.Petrus 2:7

Yeşaya 60:3

Yahudi olmayanların ışığı

Elçilerin İşleri 13:47-48

Mezmurlar 16:10

O’nun dirilişi

Elçilerin İşleri 2:31

Mezmurlar 68:18

O’nun Miraç’ı ( Göğe alınışı )

Elçilerin İşleri 1:9

Mezmurlar 110:1

Tanrı’nın sağ elinde oturdu

İbraniler 1:3

Mezmurlar 41:9

Arkadaşları ona ihanet etti

Matta 10:4

Zekeriya 11:12

30 parça gümüşe satıldı

Matta 26:15

Zekeriya 11:3

Tanrı’nın evinde para atıldı

Matta 27:5

Zekeriya 11:13

Tarla için fiyat biçildi

Matta 27:7

Zekeriya 13:7

Öğrencileri onu sakladı

Matta 14:50

Mezmurlar 35:11

Yalancı şahitler onu suçladı

Matta 26:59-61

Yeşaya 53:7

Onu suçladılar, O sustu

Markos 15:3-5

Yeşaya 53:5

Yaralandı ve berelendi

Matta 27:26

Yeşaya 50:6

Ona vuruldu ve tükürüldü

Matta 26:67

Mezmurlar 22:7-8

Onunla alay edildi

Matta 27:31

Mezmurlar 109:24

Haçın altına düştü

Luka 23:26

Mezmurlar 22:16

Elleri ve ayakları delindi

Luka 23:33

Yeşaya 53:12

Hırsızlarla haça gerildi

Matta 27:38

Yeşaya 53:12

Düşmanları için dua etti

Luka 23:34

Yeşaya 53:3

Cemaati Onu reddetti

Yuhanna 7:5-48

Mezmurlar 69:4

Neden yokken nefret edildi

Yuhanna 15:25

Mezmurlar 38:11

Arkadaşları Ondan uzaktaydı

Luka 23:49

Mezmurlar 109:25

İnsanlar Ona kafa salladılar

Matta 27:39

Mezmurlar 22:17

Gözlerini Ona diktiler

Luka 23:35

Mezmurlar 22:18

Elbiseleri için kumar oynandı

Yuhanna 19:23-24

Mezmurlar 69:21

Susadı

Yuhanna 19:28

Mezmurlar 69:21

Ona öd ve sirke verildi

Matta 27:34

Mezmurlar 22:1

Terk edilmesine ağladı

Matta 27:34

Mezmurlar 31:5

Ruhunu Tanrı’ya teslim etti

Luka 23:46

Mezmurlar 34:20

Kemikleri kırılmadı

Yuhanna 19:33

Mezmurlar 22:14

Kalbi yarıldı

Yuhanna 19:34

Zekeriya 12:10

Böğrü mızrakla delindi

Yuhanna 19:34

Amos 8:9

Her yer karardı

Matta 27:45

Yeşaya 53:9

Zengin adamın mezarına gömüldü

Matta 27:56-60

   

© Copyright incil.TürK