incilTurK.Com

 
 
 

 
 

 

ANA SAYFA

Kütüphane

Forum

Ziyaretçi Defteri

Chat/Sohbet

Tanıklıklar

Öğretiş

İnanç Bildirgesi

Linkler

İncil Dersleri

Gündelik Ekmeğimiz

Okuma Planı

Canlı Vaaz

İletişim

Dua İsteği

Haftanın Ayeti

Kilise Adresleri

Tevrat-Zebur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

İsa'yı Bu Denli Farklı Kılan Nedir?
Marangozdan Öte


 

 

ÖNSÖZ


İSA MESiH zamanımızdan hemen hemen 2000 yıl kadar önce, insanlık dünyasına küçük bir Yahudi toplumu içinde katıldı. Hem yoksul bir aileye, hem de azınlıkta olan bir topluma üyeydi ve dünyanın en küçük ülkelerinden birinde yaşıyordu. Toplam 33 yıllık ömrünün yalnızca son üç yılında dünyada bulunuş nedeni olan görevini yerine getirdi.

Bu nedenle kısa süren Ruhsal görevine karşın, isa Mesih, bugün dünyanın her yerinde tanınmaktadır. Zaten günlük gazetelerimizin tarihi bile isa Mesih’in gelmiş geçmiş en büyük kişi olduğuna tanıklık etmeye yetmektedir.

Dalında ün kazanmış tarihçilerden biri olan H.G. Wells’e tarihte en kalıcı izi bırakan kişinin kim olduğu sorulduğunda; "Kişinin büyüklüğü tarihsel ölçülere göre ölçüldüğünde ilk sıranın isa Mesih’e verileceği” yanıtını vermiştir.

Başka bir tarihçi ise, “Çağlar geçtikçe, kanıtlar şunu göstermektedir ki; Tarihi etkilemesi açısından, bu gezegen üzerinde yaşamış en etkili kişi İsa Mesih’tir ve bu etki günbegün dağ gibi büyümektedir” demektedir.

Kısacası isa’ya bakan birçok kişinin edindiği izlenim şudur; İsa Mesih tarih içinde yaşamış en yüce İnanç Dehası’dır. Güzelliği sonsuzdur ve egemenliği sonsuza dek sürecektir. isa Mesih her yönden eşsizdir ve hiçbir şey O’nun ile kıyaslanamaz. Her şeyden önemlisi İsa Mesih olmadan Tarih anlaşılamaz.

1. İsa'yı bu denli farklı kılan nedir?

Yakın zamanda, Los Angeles’te bazı kişilerle konuşuyordum. Onlara, “Sizce, İsa Mesih kimdir?” diye sordum. İsa’nın büyük bir din önderi olduğu yanıtını verdiler. Bu konuda onlarla aynı fikirdeydim. İsa Mesih büyük bir din önderiydi. Ama yalnızca bu kadarla kalmıyordu.

İnsanlar çağlar boyunca “İsa kimdir?” sorusu üzerinde ayrılıklara düşmüşlerdir. Oysa bir kişi hakkında bu kadar çelişkiye ne gerek vardır? Neden “İsa” ismi diğer tüm din önderlerinin isimlerinden daha fazla rahatsızlık yaratır? Neden insanlarla Tanrı hakkında sakin sakin konuşursunuz da söz İsa’ya gelince sohbet bitiverir? Nedir insanları bu denli rahatsız eden? Londra’daki bir taksiciye İsa’dan söz etmiştim. Adam hemen sözümü kesip şöyle dedi: “Din konusunda, özellikle İsa hakkında tartışmaktan hoşlanmam.”

İsa’nın diğer din önderlerinden farkı nedir? Buda’nın, Konfiçyus’un isimleri neden insanları rahatsız etmez? Çünkü bu kişiler Tanrı olduklarını iddia etmemişlerdir. Oysa İsa, kendisinin Tanrı olduğunu öne sürmüştür. İsa’yı diğer önderlerden farklı kılan işte budur. İsa’yı tanıyan insanların, O’nun ne büyük iddialarda bulunduğunu fark etmeleri uzun sürmez. İsa kendisinin bir peygamberden ya da öğretmenden daha büyük olduğunu iddia etmiştir. Açık bir şekilde Tanrı olduğunu öne sürmüştür. Kendisini Tanrı’yla tek aracı, günahların bağışlanması için tek kaynak, kurtuluşun tek yolu olarak göstermiştir.

Bazı insanlara göre inanç çok dar ve özel bir kavramdır. Ama ne düşündüğümüz ya da neye inandığımız önemli değildir. Önemli olan konu İsa’nın gerçek kimliğidir.

Yeni Antlaşmametinleri (İncil) bu konuda neler söylemektedir? Sık sık “Mesih’in tanrılığı” deyişini duymaktayız. Bu deyiş, İsa Mesih’in Tanrı olduğu anlamına gelir.

Bir İncil yorumcusu Sistematik Din bilimi adlı çalışmasında Tanrı’yı “varolan her şeyin kaynağının, desteğinin ve sonunun bulunduğu sonsuz ve mükemmel olan Ruh” olarak tanımlar. Müslümanları ve Yahudileri de içine almak üzere tüm din bilimcileri bu tanımı benimser. Din bilimi, Tanrı’nın kişisel olduğunu, evrenin O’nun tarafından tasarlanıp yaratıldığını öne sürer. Varolan her şeyi destekleyen ve yönlendiren Tanrı’dır. Bu tanıma Mesih inancının eklediği tek nokta, “aynı Tanrı’nın Nasıralı İsa olarak insan bedeni aldığıdır."

Aslına bakılırsa, İsa Mesih bir isim ya da unvandır. İsa ismi “Kurtarıcı-Rab” ya da “Rab kurtarır” anlamına gelen Yesu sözcüğünün Grekçe şeklinden türemiştir. Mesih unvanı ise “meshedilmiş olan” anlamına gelen Grekçe (ya da İbranice Mesiyah - Daniel 9:26) sözcükten türemiştir. “Mesih” unvanı krallar ve kâhinler için kullanılırdı. Bu unvan, İsa’nın Eski Antlaşma’da (Tevrat) vaat edilen kahin ve kral olduğunu onaylıyordu. İsa ve Mesih inancı konusunda doğru bir anlayışa sahip olmak için bu onaya gereksinimimiz olacaktır.

İncil, Mesih’i açık bir şekilde Tanrı olarak tanıtır. İncil’de Mesih’e verilen isimler yalnızca Tanrı’ya atfedilecek türdendir. Örneğin şu ayette, İsa’ya Tanrı denilmektedir: “Bu arada mübarek ümidimizin gerçekleşmesini, ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz (İncil;Titus 2:13; ayrıca bkz. Yuhanna 1:1; İbraniler 1:8; Romalılar 9:5; 1.Yuhanna 5:20). Kutsal Yazılar İsa’ya, yalnızca Tanrı’ya verilebilecek sıfatlar vermektedir. İsa İncil’de kendi başına varolan (İncil;Yuhanna 1:4; 14:6); her yerde bulunan (Matta 18:20; 28:20); her şeyi bilen (İncil; Matta 17:22-27; Yuhanna 4:16; 6:64); her şeye gücü yeten (İncil;Matta 8:26-27; Luka 4:39-44; 7:24; 15; Esinleme 1:8) ve sonsuz yaşama sahip olan (İncil;Yuhanna 1:4; 1.Yuhanna 5:11,12,20) gibi sıfatlarla tanıtılmaktadır.

İsa, yalnızca Tanrı’ya verilmesi gereken onuru ve tapınmayı kabul etmiştir.

Sonraki Sayfa (İsa Rab mi? Yalancı mı? Deli mi?)

   

© Copyright incil.türk